top of page

Algemene kinesitherapie


Wat is het?

Na doorverwijzing door uw huisarts of specialist wordt er een behandelplan opgemaakt om op die manier individueel aan uw klachten te kunnen werken. We maken hierbij gebruik van massage, mobilisatie, oefeningen enz.


bottom of page